Button für Menü
REMONDIS Global Website // Türkiye
Müşterilerimizn ihtiyaçlarını
sadece anlamakla kalmıyor.
Yaratıcı fikirlerle
to the needs of
çözüm üretiyoruz.

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • ATIK YÖNETİMİ

  Herkesi ve herşeyi düşünmek - kapsamlı kamu ve özel sektör hizmet yelpazemiz

 • REMONDIS Grup içinde hangi teknolojiyi veya hizmeti geliştirirsek geliştirelim, veya hangi deneyimi elde edersek edelim; mutlaka bunu başkalarının kullanımına sunarız. Sonuç, müşterilerimizin gereksinimlerini tam olarak karşılayabilecek şekilde uyarlanmış; sürdürülebilir kalkınmayı, çevrenin korunmasını, maliyetlerde tasarrufu ve kaynakların korunmasını bilinçli olarak birleştirebilen tam ve eksiksiz bir hizmet yelpazesidir. Hizmetlerimiz prensipte – özel sektör için endüstriyel hizmetler ile yerel yönetimler için kamu hizmetleri olarak – iki gruba ayrılsa da bu hizmetler genellikle birbirleri ile örtüşürler. Hizmetlerimizden bazıları bu gruplardan ikisi hatta üçü için de fayda sağlayabilir.

 • Endüstriyel kuruluşlar için saha iyileştirme çalışmalarından kamuya ve özel sektöre ait yeşil alanların bakımına kadar - REMONDIS hepsini yapar

Yerel yönetimler için kamu hizmetleri –
yerleri süpürmekten çok daha fazlası

Bir kamu hizmeti sorulduğunda, çoğu kişinin ilk aklına gelen atıkların toplanması veya yolların ve parkların bakımıdır. Biz tabi ki bu türden hizmetler de sunuyoruz; ancak yerel yönetimleri diğer pek çok alanda da destekliyoruz. Genellikle saha arkasında – sahayı yönetmek, çevresel analiz çalışmalarını yürütmek gibi konularda organizasyonlara ve yönetim departmanlarına yardımcı oluyoruz. Görev ne olursa olsun, amacımız her zaman aynıdır: Tüm kamu hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini her geçen gün daha da ileriye götürmek. Günün sonunda  bu hizmetlerden yararlananlar yerel halktır.

Vatandaşlar için kamu yönetimi, nerede ve ne zaman ihtiyacımız olursa

 • Yerel halk, sabit ücretler ve iyi işleyen bir altyapının yanı sıra; hizmetlerimizden farklı biçimlerle de doğrudan yararlanabilirler. Örneğin yerel sakinlerin evlerindeki tehlikeli atıkları teslim edebilmeye yarayan mobil atık toplama hizmetleri veya işlettiğimiz ev geri dönüşüm merkezleri gibi. Dahası bunlar dışında da özel siparişlere ihtiyaç duyulduğunda çözümler üretebilecek en doğru kişileriz. İster kışın kar ve buzun özel mülkünüzden temizlenmesi olsun, isterseniz de bir ev tadilatı sonrası eski mobilyaların toplanması – sizler için herşeyi hallediyoruz.

Endüstriyel atık yönetimi hizmetleri – Hem ayrıntıya hem de resmin bütününe odaklanmak

 • Kapsamlı atık yönetimi ve endüstriyel hizmet yelpazemiz sayesinde enerji santrallerinin, üretim tesislerinin en yüksek güvenilirlik, performans ve kullanılabilirlik seviyelerine ulaşmalarını sağlıyoruz.
  Endüstriyel müşterilerimizin sahasında alanında uzman iş gücü temini ve makine ekipman tedariği de dahil atık yönetimine dair tüm taleplerini karşılıyoruz.

Bütüncül Yaklaşım– hizmetlerimize genel bakış

 • İki ana iş kolu, üç hedef kitle, sayısız hizmet seçeneği. Sunduğumuz hizmetleri daha detaylı anlamak isteyenler yardıma ihtiyaç duyabilirler. Bu noktada da sizlere yardımcı olmak bizi mutlu eder.  Aşağıdaki infografik hizmetlerimizin ne şekilde farklı alanlara bölündüğü ve bunların birbirleri ile ne şekilde örtüştüğünü anlatıyor.

  close
 • Güncel bilgi edinin

  İş Merkezleri Avrupa ve dünyada

  Kütüphane – Broşür ve videolarımızı indirin

  Arayın – Şirketimiz hakkında aradığınız bilgiye en hızlı şekilde ulaşın.

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen