Button für Menü
REMONDIS Global Website // Türkiye
Tecrübe olmazsa
su olmaz.
Su olmazsa
hayat olmaz

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • ATIKSU YÖNETİMİ

  REMONDIS’in su döngüsü: Suyun temini ve işlenmesinden, atıksuyun arıtılmasına kadar

 • REMONDIS Su grubunun ana hedefi su ve atık suya dair tüm hizmetleri tek elden paket halde sunmaktır. Atıksu yönetiminde özel sektör işletmeleri, yerel yönetimler ve vatandaşların ihtiyaç duyabileceği içme suyunun temini ve üretim aşamalarından, atıksuyun  arıtma tesislerinde veya endüstriyel işletmelerin sahalarında arıtılmasına kadar her türlü hizmeti yerine getirebiliriz.. Tum bu süreçleri gezegenimizin su kaynaklarını ve çevreyi koruyacak şekilde geniş kapsamlı inovasyonlar, son teknolojik çözümler ve müşteri odaklı yaklaşımla destekleriz. Dilerseniz hizmetlerimize biraz daha yakından bakalım.

 • Dünyadaki su kaynaklarının sadece %2,5'i içme suyu olarak uygundur. Bu değerli kaynağı sorumlu bir şekilde ele almak için bir başka neden daha

Tüm yönleriyle atıksu –
Hizmetlerimize genel bakış

 • Atıksu yönetiminde tam olarak ne yapıyoruz? Aşağıdaki infografikten bu alanda sunduğumuz hizmetler ve bu hizmetlerden kimlerin faydalandığını takip edebilirsiniz.

  close

Güvenilir bir kaynaktan – İçme suyu temini

 • Suyun içme suyu olarak evlerde kullanılabilmesi için birçok farklı aşamadan geçmesi gerekir. İlk olarak kaynağından, derin kuyulardan veya diğer kaynaklardan çıkarılmalı, daha sonra işlenebileceği bir su arıtma tesisine gönderilmelidir. Bunlara ek olarak, suyu tüketiciye ulaştırmak için depolama alanları, pompalama tesisleri ve borulardan oluşan, iyi işleyen bir dağıtım ağı gereklidir. Uzun yıllara dayalı deneyimimiz, teknolojimiz ve uzman kadromuz sayesinde tüm bu hizmetleri kapsayacak farklı alanlarda faaliyet gösterebiliyoruz. Bir örnek vermek gerekirse suyu içme suyuna dönüştürürken pek çok aşamadan geçirdiğimiz çalışmalardan söz edebiliriz. Bunlar genellikle kamu özel sektör ortaklığı ile teknolojik ve operasyonel kısımlarını yürüttüğümüz çalışmalar oluyor. Sonuç olarak, kaliteli içme suyu elde ediliyor – ve işletmelerin en verimli şekilde yönetilmesine bağlı olarak hane halkı için de istikrarlı bir hizmet  ücretlendirme politikası olarak geri dönmektedir.

  • Dünya genelinde her 50 milyon metreküp içme suyu üretiyoruz

Şartnamelere uygun şekilde üretilmiş – işlenmiş su temini

 • REMONDIS endüstriyel müşterileri için tamamen tuzdan arındırılmış işlenmiş su tesislerinin yapılandırılması ve operasyonal yönetimini üstlenerek yüksek kalitede işlenmiş su üretmektedir.

 • Hane halkının içme suyuna ihtiyaç duyduğu gibi sanayi kuruluşlarının da işlenmiş suya ihtiyacı vardır. Bu tip işlenmiş sular müşterinin ihtiyacına göre çeşitlilik göstermektedir. Örneğin bazı sanayi kuruluşları üretim süreçlerinde tamamen tuzdan arındırılmış suya ihtiyaç duyarlar. Sektörün ve/veya bazı durumlarda özel işletmelerin tam ihtiyaç duydukları suyu üretebilmek için özel yöntemler kullanıyoruz. Su yönetimi çalışmalarımızın bir parçası olarak, işlenmiş su tedariğinde gerekli tesislerin kurulması, inşası ve işletmesini üstleniyor ve olması gereken kalitenin her zaman aynı standartta sağlanacağını taahhüt ediyoruz.

Temiz Atıksu Arıtma

 • Atıksu, sanayi kuruluşları, kamu ve özel sektör tarafından üretilmektedir. Tüm bu üretilen atıksuların arıtılması, su döngüsüne geri kazandırılması için gereken en doğru çözümlere sahibiz. Ve amacımız her zaman insanlara ve çevreye daha fazla fayda sağlayabilecek fırsatları hayata geçirmek olduğundan, su arıtma alanında da çoğu zaman bir arıtmadan daha fazlasını sunuyoruz. Örnek vermek gerekirse; sudaki kirleticilerin biyogaza dönüştürülmesinde anaerobik sistemlerde endüstriyel atık suların ön arıtılmasını yapıyor, bunu da elektrik üretiminde kullanıyoruz.

  Yerel yönetimler de REMONDIS uzmanlığına güvenebilirler. En son teknolojilerle hizmet veren mekanik, biyolojik ve kimyasal süreçleri uygulayarak, atık su arıtma tesislerinin atık suyu tekrar tatlı suya çevirebilmesini sağlıyoruz. Atık su yönetim hizmetlerimiz, drenaj sistemleri de dahil olmak üzere atık su şebekelerinin başından sonuna kadar işletilmesini ve atık suyun kanalizasyona ve lağıma yönlendirilmesini kapsıyor. Ayrıca atıksuyun ev bağlantılarını da inceliyor, onarıyor ve kuruyoruz.

  Across the world, REMONDIS operates 220 sewage treatment plants and a pipe network stretching 6.000 kilometres

  REMONDIS endüstriyel müşterileri için tamamen tuzdan arındırılmış işlenmiş su tesislerinin yapılandırılması ve operasyonal yönetimini üstlenerek yüksek kalitede işlenmiş su üretmektedir

Malzeme akış yönetimi – Örnek olunarak liderlik

 • Deneyimlerimiz, - özellikle müşterilerimiz için zaman içirisinde bir temettü gibidir. Yıllar içerisinde sadece her türden atıksuyun arıtılmasında değil aynı zamanda sudaki atık maddelerin ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması ve kullanıma sokulmasında da yenilikçi çözümler geliştirdik. Günümüzde 270’den fazla maddeyi yeniden kullanabileceğimize dair sertifikalarımız var. İşte bunlardan birkaçı:

  • Arıtma çamurundan enerji üretimi

   • Arıtma çamuru, atıksu arıtıldıktan sonra arıtma tesislerinde kalan üründür. Ancak hiçbir yerde kullanılamaz. Her yıl dünya genelinde 1,7 milyon ton arıtma çamurunu toplayıp kurutuyor ve yüksek kalorili, çevre dostu bir yakıta dönüştürüyoruz. Kömür yerine bu ürettiğimiz atık çamurlarının yakıt olarak kullanılması her yıl karbon emisyonunu 250.000 ton azaltıyor.

   Fosfor geri kazanımı

   • Atıksular sadece kirli ve zararlı maddeler değil, aynı zamanda faydalı materyaller de içerir. Atıksuda, gezegenimizdeki en faydalı sayılan maddelerden biri olan fosfor da belli oranlarda bulunabilir. Fosforun doğrudan atıksudan veya kimi zaman kanalizasyon çamuru külünden geri kazanılmasını sağlayan bir dizi farklı sistemler geliştirdik. Örneğin bu çalışmalardan sonuncusunda patentli REMONDIS TetraPhos® prosesimizi kullanarak 2016 yılında GreenTec Ödülü’nü kazandık.

   Biyogaz Üretimi

   • Sanayi sektöründe faaliyet gösteren müşterilerimizin atıksularından en iyi şekilde yararlanarak tesislerinde enerji üretimlerini optimize etmelerine yardımcı oluyoruz. Atıksu tesislerinde biyogaz üretmek çok iyi ve çok verimli bir seçenektir. Bu türden müşterilerimize baştan sona – konseptin çerçevesinin çizilmesinden, tesisin kurulması, kurulduğu andan itibaren çalışır hale getirilmesi ve işletilmesine kadar çözümler üretebiliriz.

   Tarımsal kullanım

   • Arıtma çamurunu yakmanın bir alternatifi de onu gübre olarak kullanmaktır. Eğer atıksu arıtma çamuru çok az miktarda ağır metal içeriyorsa bu yöntem her zaman daha sürdürülebilir ve iyi bir seçenektir. Bu aşamada bize düşen, arıtma çamurunu inceleyerek en iyi olacak yöntemi belirlemek ve bu süreçlerde tüm yasal düzenlemelere her zaman uyulmasını sağlamaktır.

Atıksu yönetimini tüm yönleri ile kapsayan – birinci sınıf hizmetler

  • Atıksu yönetimi hizmetlerimiz, uzmanlığımızı ve deneyimlerimizi birleştirerek belirli hedef gruplar için somut faydalar sağlamamıza imkan tanıyan geniş bir hizmet yelpazesini kapsamaktadır. Örneğin yerel yönetimlerin su ile ilgili tüm yönetim ve kontrol aşamalarında ihtiyaç duydukları – veri toplamaktan su ücretlerini ve masrafları yönetmeye, belediye suları ve atıksu şebekelerinin yenilenmesine kadar – her alanda kullanabilecekleri bilgi teknolojileri tabanlı bir sistem geliştirdik. Ek olarak, yerel yönetimler ve çiftçiler gibi özel sektör müşterilerimiz için kapsayıcı analitik hizmetler sunuyoruz.

   REMONDIS’in yenilikçi ve öncü yaklaşımı; belediyeler, endüstriyel sular ve atıksuların gelecekte nasıl daha iyi yönetileceği konusunda yol gösteriyor.

  Personellerimiz; mikrobiyolojik, biyolojik ve kimyasal analizler ve numune almayı içeren teknik ve bilimsel tavsiyelerin yanı sıra atıksu arıtma tesislerinde aktif çamuru mikroskobik olarak analiz edebilen yazılımlar sunuyor.

İşletmelerde işletmeler için uzmanlığımızı kullanmak

Ortaklık modellerimiz sayesinde, atıksu yönetiminde işletmelerin bize nerede ve ne zaman olursa olsun ihtiyaç duydukları her yerde yanlarındayız – bu ister atıksu yönetim hizmetlerinin bir kısmını devralmak isterlerse de operasyonlarını tümden devralmak şeklinde olsun. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına bağlı olarak, bu destekler organizasyonel/teknik seviyelerde (operasyonel işletme modeli) veya tüm işlemleri kapsayacak şekilde (operatör modeli) yapılandırılabilir. Diğer bir deyişle, her işletme ihtiyaç duyduğu REMONDIS hizmet alanını kendisi belirleyebilir. Bu yöntem işletmelerin kendi kaynakları üzerindeki baskıyı kaldırarak atıksu yönetim sistemlerinin kalite ve verimliliğinde artışı garanti eder.

 • Güncel bilgi edinin

  İş Merkezleri Avrupa ve dünyada

  Kütüphane – Broşür ve videolarımızı indirin

  Arayın – Şirketimiz hakkında aradığınız bilgiye en hızlı şekilde ulaşın.

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen