Button für Menü
REMONDIS Global Website // Türkiye
Geri dönüşümü olmayan bir dünya,
geleceği olmayan bir dünyadır.

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Pratikte biz iklim aktivistleriyiz

 • Sürdürülebilirlik sadece işimizin değil; şirket felsefemizin de odak noktasıdır. Ana uzmanlık alanımız olan geri dönüşüm sayesinde, dünyanın her yerinde hammaddelerin korunmasında ve aynı zamanda işlenmemiş malzeme madenciliğinin iklim ve çevremiz üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasında önemli bir rol oynuyoruz.
  Hepsi bu kadar da değil: Gelecek nesiller için doğal kaynakları ve gezegenimizi korumaya odaklanan diğer tüm alanlarda da aktif olarak yer alıyoruz. Gerçek şu ki, mevcut iklim eylem planları da, küresel ısınmayı en fazla 1.5°C ile sınırlandırma hedefleri de genelde döngüsel ekonomi ile özelde ise REMONDIS ile gerçekleştirilebilir.

Yeşil Mutabakat geri dönüşümle başarmak

 • REMONDIS Lippe Tesisleri hakkında daha fazla bilgi edinin

 • Almanya’nın Lünen şehrinde Avrupa’nın en büyük endüstriyel geri dönüşüm merkezini işletiyoruz. 230 hektarlık bir alanı kaplayan bu tesis bir dizi farklı malzemenin dönüşümünü gerçekleştirebilecek en modern geri dönüşüm teknolojilerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde – ki bir kısmı bizzat Lippe Tesisleri’nde geliştirilmiştir – dünya genelinde 25 milyon ton maddeyi üretim sürecine kazandırabiliyor veya bunları kaynak-dostu geri dönüştürülmüş hammaddeler üretmek için kullanabiliyoruz.İklim değişikliği söz konusu olduğunda hissedilir bir etkisi olan faaliyetler: Lippe Tesislerimizdeki faaliyetlerimiz tek başına yıllık karbon emisyonlarını yaklaşık 500.000 ton azaltarak iklim üzerinde 25.000 hektarlık bir ormanla aynı olumlu etkiyi yaratıyor. Dahası Lippe Tesisleri geri dönüşüm yaptığımız ve karbon emisyon oranlarını azalttığımız tek yer değil. Dünya geneline yayılmış 500 ’den fazla fabrika ve tesisimiz var. Hepsi birlikte iklim değişikliğinin önlenmesinde önemli bir rol oynuyorlar. Bu aynı zamanda döngüsel ekonominin 2050 yılına kadar Yeşil Mutabakat’ın net sıfır olma hedefine ulaşmasını bekleyen AB’nin isteklerine de çok uygun.

Sürdürülebilirliği dünyanın her yerine yaymak

drei kıtada, yaklaşık 800 lokasyonda döngüsel ekonominin içerisinde faaliyetlerini yürüten uluslararası bir şirket olarak, neredeyse dünyanın her köşesinde sürdürülebilir bir doğal kaynak arzının korunmasına ve sunulmasına yardımcı oluyoruz. Standardize edilmiş süreçler oluşturabilmek için – tabi ki öncelikle atıkların yönetilmesi alanında – pek çok farklı ülkede her biri mükemmel sürdürülebilirlik örnekleri olan büyük projelerde yer alıyoruz. Bunlar Hollanda’da bebek bezi ve kahve poşetleri geri dönüşümünden, Singapur’da Değerli ve değersiz metallerin geri kazanılmasına kadar uzanıyor. Bu arada Singapur’daki bu projenin Asya Yeşil İş Ödülü’ne layık görüldüğünü belirtmeden geçmeyelim. Diğer yenilikçi kilometre taşları da Almanya’da fosforun geri kazanımı ve hafif ambalaj malzemelerini ayırmak için kurduğumuz tesisler. Bu teknolojileri transfer ederek, olumlu etkilerinden en iyi şekilde yararlanılmasını sağlayarak – tüm dünyada doğal kaynakların korunmasına ve iklim değişikliğinin önlenmesine yardımcı oluyoruz.

İklim eylemi ve döngüsel ekonomi hakkında daha fazla bilgi edinin

 • Hem bir iklim eylem projesi, hem de bir geri dönüşüm merkezi, hepsi bir arada: REMONDIS’in Lünen’de bulunan Lippe Tesisleri

Bundan böyle doğal kaynaklar yağmalanmayacak

 • El değmemiş kaynaklara güvenmenin bizi çıkmaz bir sokağa götüreceği gerçeğinin iki nedeni vardır. İlki, dünyamızın kaynakları sınırlıdır ve yakında 10 milyar olması beklenen insan nüfusunu asla karşılayamaz. İkincisi topraktan hammadde çıkarmak ve bunları tüketmek yüksek miktarda enerji harcaması gerektirir ve bu da iklime zarar veren emisyonlara sebep olur. Tüm bunların ışığında kademeli olarak geri dönüştürülmüş hammaddelerin kullanımına geçmekten başka bir alternatifimiz yoktur. Bu geçişi hızlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece yüksek kalitede geri dönüştürülmüş hammaddeler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda bunların sanayide ve inşaat sektöründe daha fazla kullanılması için kampanyalar yürütüyoruz. Buradaki anahtar kelimeler: minimum içerik zorunlulukları. Bu zorunluluklar, yeni ürünlerde kullanılması gereken minimum geri dönüştürülmüş madde şartnamelerini belirliyor.

  Farklı plastik pelet türleri de dahil olmak üzere çok çeşitli geri dönüştürülmüş hammaddeler üretiyoruz.

Birazcık eko tasarım hiçbir zaman yeterli değildir

  • Eko tasarım ve geri dönüşüm etiketi hakkında daha fazla bilgi için remondis-sustainability.com

  • AB Eko-Tasarım Direktifi, üye ülkelerin bu direktifleri çeşitli şekillerde kendi ulusal hukuklarına dahil etmesiyle 2009 yılından bu yana yürürlüktedir. Direktifin amacı, şirketlerin ürünlerini iklim üzerinde mümkün olduğu kadar en az hasara neden olacak şekilde tasarlamalarını ve üretmelerini sağlamaktır. Şu ana kadar, öncelikli olarak üretim süreçlerinde emisyonların ve enerji tüketiminin azaltılmasına odaklanılmıştır. Bunun yeterli olmadığı düşüncesiyle Eko-Tasarım Direktifi adına gerçekten yakışan şekilde faaliyetler yürütüyoruz. Örneğin burada gerçekten önemli olan üreticilerin hammadde kullanımlarında sistematik şekilde ürünlerinin kullanım ömrünü sondan başa doğru düşünmeleri olacaktır. Bir başka ifadeyle; ürünlerini, içerdikleri tüm malzemelerin yeniden kullanım için geri kazanılabileceği şekilde geliştirmeleri. Üretim süreçlerinde geri dönüştürülmüş hammadde kullanımı da önemli bir role sahiptir. Bu aşamada ihtiyaç duyulan şey, hammadde verimliliğini Eko-Tasarım Direktifi’ne entegre etmektir. İşte bu nedenle, bu iş için uygun bir etiket modeli geliştirdik.

  • Gerçek seçim ancak tüm gerçeklere sahipseniz mümkündür.
   Bu nedenle, tüm tüketim mallarında, bir ürünün gerçekte ne kadar sürdürülebilir, kaynak dostu ve geri dönüştürülebilir olduğunu gösteren bir hammadde verimlilik etiketi bulunmalıdır.

Büyük ölçekte yeşil enerji

  • Şirketimizde sürdürülebilirlik pek çok farklı yönden ele alınmaktadır. Bunlardan bir tanesi; geri dönüştürülemeyen malzemelerin iklimimizi olumsuz etkilemeyecek şekilde işlenmesini sağlamaktır. Bunu; geri dönüştürülemeyen veya tehlikeli atık içeiği nedeniyle geri dönüştürülmesine izin verilmeyen maddeleri ısıl işlemlerle işlemek için çevreye duyarlı sistemler kullanarak yapıyoruz. Bu yöntemle; sadece - Avrupa’nın en büyük geri dönüşüm merkezi olan REMONDIS Lippe Tesisleri’nde yılda 330.000 megavat saat yenilenebilir enerji (ısı ve elektrik) üretiyoruz. Ek olarak, Avrupa'da ve dünya genelinde çeşitli modern atık yakma tesisleri işletiyoruz. Hepsi enerji geçişine, iklim ve çevreye zarar veren kömürlü ve nükleer santrallerin kademeli olarak kaldırılmasına büyük katkılar sunuyorlar.

Mümkün olanı yapmak, her zaman her yerde

Amacımız mümkün olan her yerde emisyonları azaltmaktır. Ve eğer sözkonusu düzenli depolama alanları ise atılacak önemli adımlar vardır. Bu nedenle, organik içerikli maddelerin düzenli depolama alanlarına gönderilmesinin tüm Avrupa'da yasa dışı kabul edilmesi için 2005’ten bu yana Almanya’da kampanya yürütüyoruz. Neden böyle davrandığımızı açıklamak çok basit: Organik içerikli atıkların düzenli depolama alanları çok büyük miktarlarda - CO2'den 25 kat daha zararlı bir sera gazı olan metan gazı yayıyorlar. Bu nedenle Avrupa genelinde uygulanacak bir yasağın, iklim değişikliğiyle savaşta büyük bir darbe olacağına inanıyoruz. Bu yöntemle atık yönetim sektörünün neden olduğu sera gazı emisyonları -tek bir hamle ile-%67 azaltılacaktır. Dünyanın dört bir yanındaki sayısız çöp kutusunun kademeli olarak kaldırılması da emisyon oranlarının azaltılmasında daha da büyük bir etki yaratacaktır. Çoğu zaman bu tür yerlerdeki atıklar basitçe yakılır – ne yazık ki bu hem insanlar hem de çevremiz için oldukça tehlikelidir.

Sürdürülebilirlikle ilgili herşey tek bir websitesinde

  • Siteyi ziyaret ediniz remondis-sustainability.com

  • Tüm bir siteyi sürdürülebilirlik üzerine kurgulamamıza bakarak bu konuyu ne kadar önemsediğimizi anlayabilirsiniz. Sadece sürdürülebilirlik alanında içeriklere sahip bu REMONDIS sitesi, şirketimizin ne kadar sürdürülebilir olduğunu göstermekte ve toplumu geri dönüşüm, çevre koruma ve kaynakların korunması gibi konularda daha fazla bilinçlendirmek için yaptığımız faaliyetleri içermektedir. Ayrıca sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma konularında – bir kısmı indirilebilir infografiklerden oluşan kaynaklarla doludur.

  • close
 • Güncel bilgi edinin

  İş Merkezleri Avrupa ve dünyada

  Kütüphane – Broşür ve videolarımızı indirin

  Arayın – Şirketimiz hakkında aradığınız bilgiye en hızlı şekilde ulaşın.

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen