Button für Menü
REMONDIS Global Website // Türkiye
Birlikte daha fazlasını başarırız.
Yeşil Anlaşmayı desteklemek için Hepberaber

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • TÜRKİYE'DE  REMONDIS

  İddialı hedeflere hazır - özellikle sürdürülebilirliği önceleyen hedeflerde

 • Türkiye'de REMONDIS –Ülke çapında geri dönüşüm, servis ve su faaliyetleri yürüten bir işletmeden çok daha fazlasıyız. Her gün sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye aktif olarak katkıda bulunan bir iş yapıyoruz

 • ATIK YÖNETİM HİZMETLERİ

  • Toplam Atık Yönetimi

   Atık türlerinin çeşitliliği sebebiyle endüstriyel tesisler atık yönetimi konusunda birçok farklı konseptte hizmete ihtiyaç duymakta ve farklı firmalar ile çalışmak durumunda kalmaktadırlar.  REMONDIS olarak  geniş hizmet yelpazemizle  atık ve çevre konularında tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde tek elden yürütüyoruz.

   Üretim hatlarından atıkların toplanmasından atık alanı işletiminize kadar atık yönetimini ihtiyaçlarınız REMONDIS sorumluluğunda, uygun makine ekipman yatırımları ve personel tahsisi ile gerçekleştirilmektedir.

   REMONDIS geri dönüşüm ve bertaraf uzmanlığı ile her atığa mutlaka bir çözüm sunar.

   Saha Atık Alanı İşletimi

   Üretim tesisleri için atıkların ayrıştırılması ve atık alanının yönetimi uzmanlık gerektirir.

   Fabrikalar için anahtar teslim atık alanı inşaatı ve işletimi hizmetlerini REMONDIS’in uluslararası güvencesi ile sunuyoruz.

   Üretiminiz sonucunda fabrikanızda oluşan veya oluşması muhtemel atıklarınızın yönetimi için atık alanı tasarımından başlamak suretiyle çözümler sunmaktayız.

   Mevzuatlara uygun olarak atık alanı inşaatı ile konteyner,pres,kompaktör,forklift, taşıma kutusu vb.kullanılacak makine ekipman ve atık alanında çalışacak personel profilini ihtiyaçlarınıza uygun şekilde belirleyerek A'dan Z'ye atık yönetimi hizmeti REMONDIS uzmanlığındadır.

   İç Atık Toplama

   Atıkların üretim hatlarından itibaren kaynağında ayrı toplanması uzmanlık gerektirir. Bina temizlik ve düzenleme hizmetlerinden ayrı yönetilmesi gereken bu alanda uzman kadromuz ve modern ekipmanlarımız ile atıkları kaynağında ayrı toplayarak, geri dönüşüme katılım oranını arttırıyoruz.

   Bu sayede hammaddelerin kullanımı sırasında oluşan fire takibinin yapılması ve üretim atıklarının takibi gibi atık azaltıcı faaliyetler ile çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz.

   Personel Temini

   İşletmeler ana faaliyetlerine ek olarak  temizlik, çay servisi, hammadde paket açımı,atık alanı yönetimi vb. destek hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. İşletmelerin bu tür ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda,alanında deneyimli, gerekli mesleki yeterliliğe sahip personelimizle, personel temini taleplerinizi karşılıyoruz.

   Makine ve Ekipman Kiralama

   Atık yönetimi kapsamında ihtiyaç duyabileceğiniz taşıyıcı ekipmanlar ile konteyner, pres, kompaktör vb tüm ekipmanların teminini sağlıyoruz.

   Makine ve ekipman temininde kritik nokta olan atık miktar ve türlerine uygun ekipmanların seçiminde uluslararası deneyimimiz ve sektörde uzun yıllardır çalışmanın vermiş olduğu tecrübe ile ihtiyaçlarınızı doğru tespit ediyor, yanlış ve gereksiz harcamaları önlüyoruz.

   Tehlikeli Atık Taşıma

   Tehlikeli atık; kanserojen, toksik, patlayıcı, tutuşabilen, korozif, tahriş edici vb. özelliklerinden dolayı insan sağlığı veya çevre bakımından risk teşkil eden atık türü olarak tanımlanmaktadır.

   Tehlikeli atıkların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu çevre mevzuatı gereğince taşıma lisanslı firmalar tarafından lisanslı tesislere taşınması zorunludur.

   REMONDIS olarak lisanslı araçlarımız ile atıklarınızı alarak güvenilir bertaraf veya geri kazanım noktalarına teslim ediyor ve tehlikeli atıklarınızı tek elden yönetiyoruz.

   Atık Bertaraf Hizmetleri

   Geri dönüşümü mümkün olmayan ve bertaraf edilmesi gereken atıklarınızı geniş araç filomuz ile lisanslı bertaraf noktalarına ulaştırılmasını sağlıyor ve güvenilir bir şekilde bertarafını gerçekleştiriyoruz.

   Endüstriyel Atık Taşıma

   Tehlikesiz atık sınıfında olup geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların bertaraf veya geri kazanımı sağlanmalıdır. Söz konusu atıkların enerji geri kazanımı amacıyla farklı tekonojilerle enerji döngüsüne kazandırılması REMONDIS olarak faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır.

   Bu tip atıkların biriktirilmesinde ve taşınmasında uluslararası standartlara sahip uygun ekipmanlarımız ve araçlarımızla tek elden endüstriyel atık taşıma hizmetlerini sunuyoruz.

   Palet Tamiri

   İşletmeniz bünyesinde kullanım ömrünü tamamlanmış,iade edilen hasarlı paletlerinizin sahanızda tamirini yaparak,tekrar palet kullanım döngüsüne kazandırılmasını sağlıyoruz.

   Bu sayede işletmeniz yeni palet temini gibi bir masraftan kurtulmakla kalmıyor, hasarlı paletleriniz tekrar ürün olarak kullanılabilir hale geliyor.

   Palet tamiri hizmetlerinde tüm ekipman,personel,sarf malzeme vb. ihtiyaçlar firmamız tarafından karşılanmaktadır.

   Arşiv İmhası

   Yasal mevzuatlar gereği pek çok kurum ve kuruluşlar evraklarını belirtilen süreler zarfında saklamakla yükümlüdür. Süresi dolan evraklara ait bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından erişilmesi mümkün olmayacak şekilde imha edilmesi gerekmektedir. Bu tür evraklar uzman ekiplerimiz tarafından denetçiler eşliğinde imha edilmektedir. İmha işlemlerimiz tamamlandıktan sonra tarafınıza imha işlem tutanağı, görsel bilgi ve belgeler sunulmaktadır.

   Ürün İmhası

   Stok fazlası ürünler,üretim hattından ayrılan hatalı  ürünler ve  kullanım dışı kalmış hammaddelerin piyasada dolaşımının söz konusu olmadan imha edilmesi gerekmektedir.

   REMONDIS güvenirliliği ve kalitesi ile  ürün imha işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyoruz.  İmha işlemini denetçi gözetimi,görsel kayıtlar, belgeler ile desteleyerek süreci sizin için güvenilir kılıyor ve şeffaflaştırıyoruz.

   Dijital Atık İzleme

   Üretim hatlarında oluşan tüm atıklarınızı iç toplama hizmetimiz kapsamında kaynağında ayrı toplarken Microsoft tabanlı yazılım sistemimiz ile anlık tartımlar yaparak vardiya veya makine/operatör bazında atık çıkışınızı online olarak izliyoruz.

   Üretim sırasında oluşan hammade firelerinin azaltılması amacıyla hazırlanan özel çözümümüz ile anlık atık çıkış süreçlerinin takibini yapabilirsiniz.

   Özel geliştirilmiş yazılım programımız ile  vardiya, iş emri, operatör, atık türü ve kilogram bazında anlık olarak raporlamalar gerçekleştirilebilir, üretim firelerinizin detaylı takibini yapılabilirsiniz

   IT tabanlı diital atık izleme çözümleri sayesinde üretim aşamalarında atık azaltımı uygulamaları REMONDIS’in uluslararası deneyimi ile sağlanmakta ve desteklenmektedir.

 • GERİDÖNÜŞÜM HİZMETLERİ

  • Ambalaj Atık Geri Dönüşümü

   Günlük hayatta kullandığımız ürünlerin bir çoğu koruma,taşıma,stoklama amacı ile bir ambalaja sahiptir. Söz konusu ambalajlar bir kargo paketi olabileceği gibi yiyeceklerimizi koruyan cam, pet şişe ambalajı, metal ambalajlar olabilirler.

   Tüm bu ambalajlar türlerine göre kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm proseslerinde değerlendirilmekte ve tekrardan ham madde mamül veya yarı mamüle dönüştürülmektedir.

   REMONDIS olarak ambalaj atıklarınızın geri dönüşümünü gerçekleştiriyor ve ekonomik olarak sürdürülebilirlik sağlıyoruz.

   Metal Atık Geri Dönüşümü

   Metallerin hammade olarak kullanıldığı endüstri tesislerinin üretimleri neticesinde ortaya çıkan metal atıkları geri dönüşüme kazandırıyoruz.

   Metal atıklarınızı oluşum noktalarında topluyor, demir çelik fabrikaları,dökümhane vb. tesisler ile değerli metalleri yurtiçi veya yurtdışı geri dönüşüm tesislerinde  yeniden üretim döngüsüne katılmasını sağlıyoruz.

   Plastik Atık Geri Dönüşümü

   Plastik ürünler günlük hayatımızda hemen hemen her yerde karşımıza çıkmaktadır. Bu malzemelerin bazıları tek kullanımlıkken bazıları uzun ömürlüdür. Tek kullanımlık plastiklerin kullanımının artması ile plastik geri dönüşümü her geçen gün önemi artmaktadır.

   Üretim tesislerinizde oluşan üretim atığı plastikleriniz başta olmak üzere tüm plastik atıklarınız türlerine göre ayrıştırılarak (PE,PP,PET,PVC vb.) ekstrüzyon işlemi sonucu granül ya da kırma işlemleri sonrasında geri dönüşüme kazandırılmaktadır.

   REMONDIS olarak tüm plastik atıklarınızı değerlendiriyor ve geri kazanıyoruz.

   Cam Geri Dönüşümü

   Cam; kum, soda ve kirecin 1500 dereceye kadar ısıtılarak proses edilmesinden elde edilen bir üründür. Kullanım ömrünü tamamlamış cam ürünler renklerine göre ayrılıp, kırılıp,ufalandıktan sonra fırınlanarak tekrardan hammadde haline getirilmektedir. Cam atıklar için bu geri dönüşüm döngüsü sonsuz kere tekrarlanabilir.

   Uzun yıllara dayanan uluslararası deneyimimizle, cam atıklarınızı en güvenilir yöntemlerle topluyor, taşıyor ve geri dönüştürüyoruz.

   Kağıt Atık Geri Dönüşümü

   Ana maddesi ağaç olan kâğıt günlük yaşantımızda gazete,dergi,peçete,kitap vb. gibi birçok önemli ürünün hammadesidir.Neredeyse her tür kağıdın geri dönüşümü bulunmakta olup farklı teknolojiler ile geri dönüşümü konusunda çalışmalar sürmekte ve ağaçların kesilmesi engellenmektedir.

   Kağıt atıklar hacimli olmaları nedeniyle yönetilmesi ekstra çaba gerektirebilmektedir.

   REMONDIS olarak kağıt atıklarınızı güncel değerinde uygun ekipmanlarla alıyor geri dönüşüme kazandırıyoruz.

   Ahşap Atık Geri Dönüşümü

   Ağaçlardan elde edilen ahşap malzemeler ev eşyaları, taşıma ve koruma amaclı ambalaj, yapı malzemesi,mobilya vb. gibi ürünler olarak hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır.

   Tesislerinizde oluşan ahşap atıklarınız geri dönüşüme kazandırılarak palet, sunta,talaş veya pelet olarak tekrardan kullanıma sunulmaktadır.

   Uzman ve tecrübeli ekibimizle, ahşap atıklarınızı ekonomik olarak değerlendiriyor ve geri dönüştürüyoruz.

 • SU YÖNETİMİ

  Su yerin derinliklerindeki kaynaklardan gelir veya REMODNIS’ten. Su yönetimi tamamen güvenle ilgilidir. REMONDIS SU, su yönetiminin kendisidir.

  REMONDIS SU söz konusu yüksek kalite su olunca- emsal niteliğindeki su temin sistemleri, titizlikle gerçekleştirilen atık su arıtma süreçleri veya su tesislerinin inşası veya işletilmesi fark etmeksizin-alanının önde gelen uzmanlarından biridir. REMONDIS SU ile deneyimine ve teknik bilgi birikimine güvenebileceğiniz bir iş ortağıyla çalışırsınız.

  Kaliteden ödün vermiyoruz.

  Evlere en kaliteli içme suyunun temin edilmesinden, endüstriyel işletmelere proses suyu tedariğine, atık suyun arıtılmasından, arıtma çamurunun ve diğer atık maddelerin geri dönüşümüne kadar; REMONDIS mükemmel su yönetim sistemleri oluşturmak için gereken teknik bilgi birikimine sahiptir.

  İçme Suyu Temini

  30 yılı aşkın süredir yüksek kalitede su temin etmekteyiz. Haneler, şehirler, ilçeler, su kuruluşları ve şirketler; hepsi gezegenimizin doğal kaynaklarını korumayı amaçlayan güvenilir, uygun maliyetli ve sürdürülebilir sistemlerimizi takdir etmektedir.

  • Yerüstü ve yeraltı sularının işlemden geçirilmesi
  • Su şebekelerinin işletilmesi, yenilenmesi ve iyileştirilmesi
  • 8.400 km’lik içme suyu şebekesi işletilmesi
  • Her yıl 115 milyon m3 içme suyunun işlemden geçirilmesi

  Endüstriyel Su Yönetimi

  Birçok şirket, işletmemiz için su arıtma sistemlerini bize devrediyor. Neden mi? Çünkü planlamadan, inşaya ve işletmeye, fabrika ve tesislerin finansmanına kadar dünya çapında etkili ve ihtiyaca yönelik çözümlerin yanı sıra kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunuyoruz.

  • Suyun arıtılması ve ultra-saf su elde edilmesi
  • Üretim sonucu oluşan atık suyun işlemden geçirilmesi ve geri dönüştürülebilir malzemelerin geri kazanılması
  • Malzeme akışlarının yönetilmesi ve biyogazın elektriğe dönüştürülmesi: 1.3 m ton arıtma çamuru 100.000 t kömürün yerini tutabilir ve karbon emisyonunu 180.000 t oranında azaltabilir.

  Atık su

  Clean water is a very valuable resource, which is why we invest all our know-how and energy in wastewater treatment. We also recover and utilise the potential, the energy as well as the raw materials –such as the phosphorus– hidden in wastewater.

  Our Services:

  • Management, renewal and maintenance of sewerage pipes
  • Operating 6,900 km sewerage network
  • Wastewater treatment: Facility planning, construction and operation
  • Treatment of 370 million m3 of wastewater every year
  • Operating 180 waste water treatment plants and 1403 pumping stations

Türkiye'de ya da Dünyanın her yerinde evinizdesiniz

 • Güncel bilgi edinin

  İş Merkezleri Avrupa ve dünyada

  Kütüphane – Broşür ve videolarımızı indirin

  Arayın – Şirketimiz hakkında aradığınız bilgiye en hızlı şekilde ulaşın.

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen